Ползите от доказана система за управление на качеството

ISO 9001:2008 е международен стандарт, регламетиращ изискванията към системите за управление. Всяка организация трябва да демонстрира способността си да предоставя непрекъснато продукт/услуга, които да отговарят на клиентските и приложимите нормативни изисквания и да се стреми непрекъснато да повишава удовлетвореността на клиента.
Той e подходящ за организации от всякакъв вид, размер и продукт/услуга. Сертифицирането по стандарта ISO 9001:2008 e най-разпространеният начин да представите Вашата фирма като един надежден бизнес партньор, доказвайки, че имате обща система за управление на качеството, основаваща се на политика, цели, процедури за планиране, отчетност, контрол, коригиращи и превантивни действия.

Ползите от сертификацията по ISO 9001:2008:

 • повишен фирмен имидж и международно разпознаваема гаранция за надеждно партньорство;
 • отговорност, дисциплина и проследимост на дейността на база ежегодните надзорни одити;
 • все по-често необходимо условие за участие в търгове, конкурси и поръчки;
 • увеличена възможност да излезете на европейските пазари и да имате доверието на Вашите клиенти;
 • по-добро управление на Вашите доставчици;
 • сигурност, че производството на продуктите, които предлагате ще бъде контролирано;
 • защита от случайни рискове и нежелани последици;
 • подобрено фирмено управление и по-добри резултати;
 • подобрени финансови възможности и по-добро управление на персонала;
 • яснота и прозрачност на процесите, правата и отговорностите на всяко лице от компанията;
 • единство в организацията по отношение на целите;
 • усъвършенстване на съществуващите процеси;
 • мотивация и отдаденост на всички служители и задълбочено познаване на изискванията на клиентите;

Валидността на сертификатa по ISO 9001 е три години, като се поддържа чрез провеждането на контролни одити през втората и третата календарна година. След изтичането на тригодишния период се провежда ресертификационен одит и удължаване на валидността на сертификата за нов тригодишен период.